Huawei - Google FRP (usunięcie konta Google) - FRP po KOD

Opis


W numerze seryjnym proszę podać model

30.00 PLN
Cena

Informacje


Czas realizacji: 1-6 godzin

Zamówienia hurtowe dozwolone: Nie

Weryfikacja zmówień dozwolona: Nie

Kasacja zamówień dozwolona: Nie

Typ usługi: Serwer

Typ zamówienia: IMEI/Numer seryjny

Przetwarzanie zamówienia: Ręcznie