Ominięcie blokady MDM iPhone / iPad

240.00 PLN
Stara cena
34.00 PLN
Nowa cena

Informacje


Czas realizacji: 1-3 dni

Zamówienia hurtowe dozwolone: Tak

Weryfikacja zmówień dozwolona: Nie

Kasacja zamówień dozwolona: Nie

Typ usługi: Serwer

Typ zamówienia: IMEI/Numer seryjny

Przetwarzanie zamówienia: Ręcznie